10 sposobów jak zdać maturę z języka angielskiego

Systematyczność jako czynnik sukcesu

Okres przygotowań do matury to czas licznych powtórek, a także powrotów do wcześniejszych etapów nauczania. To dobry moment na wychwycenia ewentualnych braków, sprawdzenie nad jakimi umiejętnościami powinno się pracować więcej oraz jakie sprawiają mniej trudności. Badania pokazują, że dużą rolę w zdaniu matury na wysokim poziomie jest systematyczność nauki oraz adekwatność powtórek do rozległości materiału. Duży problem pojawia się wtedy, kiedy uczniowie nie posiadają notatek z poprzednich lat nauki języka angielskiego. Aby rozwiązać ten problem, znakomitym pomysłem jest zainwestowanie w repetytorium angielski matura. To znakomita pozycja, na którą składają się wszystkie materiały obowiązujące do zdania egzaminu dojrzałości. Dużym plusem tego podręcznika jest pewność poprawnych treści a także wielość zadań, które są wymagane na egzaminie. Pozwala ona zaoszczędzić czas uczniów, na poszukiwanie potrzebnych treści. 

Jak korzystać z kompendium wiedzy?

Na pierwszym etapie nauki warto zajrzeć do części, która oferuje wykonanie przykładowych zadań z języka angielskiego, w celu samodiagnozy. To sprawia, że na własnej skórze przekonasz się jakie obszary powodują duże trudności a jakie nie stanowią problemu. Teraz możesz rozpocząć pracę nad swoimi brakami. Książka składa się z licznych materiałów powtórkowych. Pozwala na prześledzenie każdego działu, z poprzednich lat nauki, raz jeszcze. Dzięki temu, nie umknie Ci już żadna drobnostka, o której mogłeś zapomnieć podczas pierwszorazowego momentu jej nauki. W dalszej części książki możesz zetknąć się z licznymi zadaniami, zarówno w formie zamkniętej jak i otwartej. Ważne jest aby zauważyć, że autorzy zadbali o zadania ze zrozumienia ze słuchu, z tekstu czytanego oraz rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych. To sprawia, że możesz przećwiczyć wszystkie wymagane umiejętności w jednej książce. Na koniec ujrzysz zestaw licznych zadań z zakresu testu ustnego, składających się z przykładowych pytań oraz odpowiedzi obowiązujacych w tej części testu.