10 sposobów jak zdać maturę z języka angielskiego

Systematyczność jako czynnik sukcesu

Okres przygotowań do matury to czas licznych powtórek, a także powrotów do wcześniejszych etapów nauczania. To dobry moment na wychwycenia ewentualnych braków, sprawdzenie nad jakimi umiejętnościami powinno się pracować więcej oraz jakie sprawiają mniej trudności. Badania pokazują, że dużą rolę w zdaniu matury na wysokim poziomie jest systematyczność nauki oraz adekwatność powtórek do rozległości materiału. Duży problem pojawia się wtedy, kiedy uczniowie nie posiadają notatek z poprzednich lat nauki języka angielskiego. Aby rozwiązać ten problem, znakomitym pomysłem jest zainwestowanie w repetytorium angielski matura. To znakomita pozycja, na którą składają się wszystkie materiały obowiązujące do zdania egzaminu dojrzałości. Dużym plusem tego podręcznika jest pewność poprawnych treści a także wielość zadań, które są wymagane na egzaminie. Pozwala ona zaoszczędzić czas uczniów, na poszukiwanie potrzebnych treści. 

Jak korzystać z kompendium wiedzy?

Na pierwszym etapie nauki warto zajrzeć do części, która oferuje wykonanie przykładowych zadań z języka angielskiego, w celu samodiagnozy. To sprawia, że na własnej skórze przekonasz się jakie obszary powodują duże trudności a jakie nie stanowią problemu. Teraz możesz rozpocząć pracę nad swoimi brakami. Książka składa się z licznych materiałów powtórkowych. Pozwala na prześledzenie każdego działu, z poprzednich lat nauki, raz jeszcze. Dzięki temu, nie umknie Ci już żadna drobnostka, o której mogłeś zapomnieć podczas pierwszorazowego momentu jej nauki. W dalszej części książki możesz zetknąć się z licznymi zadaniami, zarówno w formie zamkniętej jak i otwartej. Ważne jest aby zauważyć, że autorzy zadbali o zadania ze zrozumienia ze słuchu, z tekstu czytanego oraz rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych. To sprawia, że możesz przećwiczyć wszystkie wymagane umiejętności w jednej książce. Na koniec ujrzysz zestaw licznych zadań z zakresu testu ustnego, składających się z przykładowych pytań oraz odpowiedzi obowiązujacych w tej części testu.

10 sposobów jak ugryźć maturę z języka angielskiego

Jaki poziom egzaminu wybrać?

Matura z języka obcego jest uważana, za jeden z trudniejszych egzaminów obowiązujących na teście. Biegła znajomość języka, wymaga opanowania wielu różnych umiejętności. I dopiero taka pełna struktura gwarantuje, że będziemy nim się poprawnie posługiwać. Aby wybrać odpowiedni poziom języka na maturze, warto jest wykonać test diagnostyczny. Składa się on z serii, pytań zamkniętych, które są stworzone na podstawie zwrotów oraz gramatyki z całego obszaru języka angielskiego. Aby wykonać taki test możemy skorzystać, z przykładowych pozycji w internecie. Repetytorium angielski matura (bestsellery), także zawiera przykładowy test, który usprawnia dalszą pracę z podręcznikiem. 

Sprawne przygotowania do matury

Oto Top 10 sposobów aby przygotowania do matury poszły sprawnie:

  • Przygotowanie dobrego planu działania
  • Wyznaczenie terminów realizacji poszczególnych kroków
  • Dokładne sprecyzowanie czego należy się nauczyć, w określonym przedziale czasowym
  • Wykorzystanie skrupulatnych notatek do nauki
  • Regularna nauka, bez ociągania się
  • Systematyczne powtarzanie materiału
  • Rozwiązywanie zadań o różnorodnym typie
  • Wykorzystywanie do nauki materiałów, ze sprawdzonych źródeł
  • Nagradzanie się za sukcesy
  • Zadbanie o odpoczynek

Rola repetytorium w odniesieniu sukcesu na maturze

Podręcznik ten jest skarbnicą wiedzy. Posiada wiele różnorodnych typów zadań, dzięki czemu uczeń może na nich pracować. Oprócz tego zawiera przykłady ich rozwiązywania, w sytuacji gdy maturzysta, nie może sobie z którymś poradzić. Dodany został także klucz odpowiedzi, gwarantujący samodzielną ocenę swojej pracy, przez ucznia. Dużym atutem kompendium jest to, że zawiera on zadania do treningu rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, a także pisania prac literackich, obowiązujących na teście. Takich jak rozprawka, e-mail czy list do kolegi. Ostatnia część książki zawiera pomoce do rozwiązywania zadań z ortografii i gramatyki. Składa się także z testów ustnych z języka angielskiego, wraz z przykładowymi na nie odpowiedziami. 

Jak zdać maturę z języka angielskiego na 100

Powtarzanie materiału

Proces przygotowywania się do egzaminu maturalnego z angielskiego, warto rozpocząć od przypomnienia sobie treści z poprzednich lat nauki. Taki wgląd, pozwala sprawdzić poziom Twojej wiedzy oraz nad jakimi partiami materiału, musisz więcej popracować. Dużą trudność stanowi organizacja notatek z tak rozległego obszaru wiedzy. Brak systematycznie spisywanych treści na wcześniejszych etapach nauki, przyczynia się do stresu i zrezygnowanie wśród maturzystów. Ciężko jest spisać je własnoręcznie a notatki, które znajdujesz w internecie, nie gwarantują poprawności materiałów, które zawierają. Znakomitym rozwiązaniem tego problemu jest Repetytorium z angielskiego matura np. z zakresu podstawowego

Charakterystyka kompendium wiedzy

Podręcznik ten zawiera dokładnie omówione wszystkie obszary wiedzy potrzebne do zaliczenia egzaminu z języka angielskiego. Oprócz licznych materiałów do powtarzania treści, można w nim znaleźć zbiór zasad tworzenia zdań oraz gramatyki w języku angielskim. Został wyposażony w słownik angielsko-polski, a także w tabelę z odmianą czasowników nieregularnych. Dodatkowo posiada wiele zadań, z zakresu całego materiału obowiązującego do egzaminu maturalnego, a także klucz odpowiedzi, który pozwala na systematyczne weryfikowanie swoich wyników. Przykładowe zadania zamieszczone w kompendium, umożliwiają naukę rozwiązywania zadań na wiele różnych sposobów.

Jak został podzielony podręcznik?

Repetytorium zostało podzielone na kilka rozdziałów. Pierwszy służy przypomnieniu dotychczasowej wiedzy. Kolejny, to zadania do rozwiązywania przez maturzystę. Składa się na nie czytanie ze zrozumieniem teksu w języku angielskim oraz udzielanie do niego poprawnych odpowiedzi na zadane pytania. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, gdyż podręcznik jest wyposażony w płytę z nagraniami w tym języku. Ostatnia część, najtrudniejsza, złożona została z zadań ortograficznych, sprawdzających znajomość pisowni wyrazów, a także poszczególnych części mowy i zdań. Takie połączenie gwarantuje sukces, każdemu uczniowi.