Jak zdać maturę z języka angielskiego na 100

Powtarzanie materiału

Proces przygotowywania się do egzaminu maturalnego z angielskiego, warto rozpocząć od przypomnienia sobie treści z poprzednich lat nauki. Taki wgląd, pozwala sprawdzić poziom Twojej wiedzy oraz nad jakimi partiami materiału, musisz więcej popracować. Dużą trudność stanowi organizacja notatek z tak rozległego obszaru wiedzy. Brak systematycznie spisywanych treści na wcześniejszych etapach nauki, przyczynia się do stresu i zrezygnowanie wśród maturzystów. Ciężko jest spisać je własnoręcznie a notatki, które znajdujesz w internecie, nie gwarantują poprawności materiałów, które zawierają. Znakomitym rozwiązaniem tego problemu jest Repetytorium z angielskiego matura np. z zakresu podstawowego

Charakterystyka kompendium wiedzy

Podręcznik ten zawiera dokładnie omówione wszystkie obszary wiedzy potrzebne do zaliczenia egzaminu z języka angielskiego. Oprócz licznych materiałów do powtarzania treści, można w nim znaleźć zbiór zasad tworzenia zdań oraz gramatyki w języku angielskim. Został wyposażony w słownik angielsko-polski, a także w tabelę z odmianą czasowników nieregularnych. Dodatkowo posiada wiele zadań, z zakresu całego materiału obowiązującego do egzaminu maturalnego, a także klucz odpowiedzi, który pozwala na systematyczne weryfikowanie swoich wyników. Przykładowe zadania zamieszczone w kompendium, umożliwiają naukę rozwiązywania zadań na wiele różnych sposobów.

Jak został podzielony podręcznik?

Repetytorium zostało podzielone na kilka rozdziałów. Pierwszy służy przypomnieniu dotychczasowej wiedzy. Kolejny, to zadania do rozwiązywania przez maturzystę. Składa się na nie czytanie ze zrozumieniem teksu w języku angielskim oraz udzielanie do niego poprawnych odpowiedzi na zadane pytania. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, gdyż podręcznik jest wyposażony w płytę z nagraniami w tym języku. Ostatnia część, najtrudniejsza, złożona została z zadań ortograficznych, sprawdzających znajomość pisowni wyrazów, a także poszczególnych części mowy i zdań. Takie połączenie gwarantuje sukces, każdemu uczniowi.